1644158050 เข้าชม : 42 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่  11  กันยายน 2564  ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังยาง จัดกิจกรรมสมองใสระบายสี เพื่อส่งเสริมกิจกรรมยามว่างจากการเรียนปกติของเด็กในชุมชน