1644156591 เข้าชม : 39 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 22  มิถุนายน 2564  ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังยาง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการตะกร้าความรู้ใบน้อยสู่ชุมชน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีนิสัยรักการอ่าน