1560411000 เข้าชม : 106 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ ๒๒ มีนาคม  ๒๕๖๒  ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังยาง ได้เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ โดยได้นำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ออกให้บริการแก่ประชาเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน