1560408659 เข้าชม : 107 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

ด้วย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังยางและห้องสมุดประชาชนอำเภอวังยาง ได้จัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 11  มกราคม  ๒๕๖๒ ณ ศาลาที่ว่าการอำเภอวังยาง โดยได้นำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมต่างๆมาให้บริการและส่งเสริมเพื่อให้เยาวชนมีนิสัยรักการอ่านและการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ