1560403642 เข้าชม : 112 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒  ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังยาง ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โดยได้นำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออกให้บริการประชาชนเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดนิสัยรักการอ่าน ณ โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยาคม ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม