1544514036 เข้าชม : 210 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

ข้าพเจ้านางสาววรรณดี  โคตรดก บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังยาง ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังยาง  ให้เข้าร่วมอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาห้องสมุดในยุคไทยแลนด์ 4.0 ระหว่างวันที่ 10 -14 ธ.ค 61 ณ ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"อำเภอเมืองนครพนม